Kontakt

Adres

ul. Orężna 9

05-501 Piaseczno

tel.: 22-7567662

fax: 22-7352067

e-mail: piaseczno.piw@wetgiw.gov.pl

               

 

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek    7.00 - 15.00

środa 7.00-18.00

 

Ze względu na możliwość nieobecności pracowników z powodu prowadzenia czynności w terenie, wskazane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne.

 

 

Wywozowe świadectwo zdrowia dla zwierząt:

  • oryginał wniosku o wystawienie wywozowego świadectwa zdrowia dla zwierząt należy złożyć co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem
  • świadectwa wystawiane są codziennie do godziny 14.00

 

Wniosek  do urzędu winien zostać złożony w oryginale , przez ePUAP  lub drogą poczty elektronicznej przy czym

Zgodnie z art. 63 § 3a pkt 1) kpa, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

W innym przypadku zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.