Struktura PIW

Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w Piasecznie

• lek. wet. Małgorzata Bruczyńska

 

Zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

• mgr inż. Marcin Niewęgłowski

tel. 22 756 76 62 w. 29

• mgr inż. Paulina Olszanka

tel. 22 756 76 62 w. 24

• lek. wet. Izabela Ramska - Przybysz

tel. 22 756 76 62 w. 22

• lek. wet. Dorota Rygiel - Janiszewska ( nieobecność)

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

• lek. wet. Tomasz Stężycki

tel. 22 756 76 62 w. 27

• mgr inż. Wojciech Kudyba

tel. 22 756 76 62 w. 28

• mgr Michał Krajewski

tel. 22 756 76 62 w. 28

• lek. wet. Izabela Czerwonka - Krajewska 

tel. 22 756 76 62

 

Zespół do spraw finansowo - księgowych

tel. 22 756 76 62 w. 25

 

Sekretariat

tel. 22 756 76 62 w. 26