ZARZĄDZENIE NR 524 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2023 r.