Procedura przyjmowania próbek do badań na obecność włośni.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ NA OBECNOŚC WŁOŚNI

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie

UWAGA!

Próbki do badań przyjmowane są od zwierząt z terenu właściwości terytorialnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie oraz powiatów: warszawskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego i grójeckiego.

GODZINY PRZYJMOWANIA PRÓBEK W INSPEKTORACIE:

7:30- 14:00- od poniedziałku do piątku

TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK DO BADAŃ.

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

1. niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

2. niezwłocznie po dokonaniu odstrzału (w przypadku odstrzału w dni wolne od pracy Inspektoratu w następny dzień roboczy)

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!!

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, w temperaturze nie przekraczającej 2 – 8 st. C

PRÓBEK NIE ZAMRAŻAĆ

PRZYJMOWANIE PRÓBEK TYLKO Z WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU ASF

MATERIAŁ DO BADANIA: Próbki mięsa świń i dzików

1. ŚWINIE

• Nie mniej niż 50 g mięśni, może być więcej, (oba filary przepony,) bez ścięgien i powięzi;

2. DZIKI

• Nie mniej niż 50 g mięśni, może być więcej, (każdy filar przepony,) bez ścięgien i powięzi;

• W przypadku braku przepony pobiera się inne mięśnie (mięśnie międzyżebrowe, mięśnie żuchwowe, mięśnie przedramienia, mięśnie języka, a wielkość próbki podwaja się ( 100g)

DANE NIEZBĘDNE WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE PRÓBKI DO BADANIA.

Dane niezbędne, które powinna posiadać osoba dostarczająca próbkę, celem prawidłowego wypełnienia druków przez przyjmującego próbkę Urzędowego Lekarza Weterynarii, zawarte są w przedmiotowym „Zleceniu badania usługowego na obecność włośni” oraz „Oświadczeniu”.

Wynik badania przedstawiony zostanie na piśmie.