Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r dzień 4 maja 2018r (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszego Inspektoratu.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi dnia 19 maja 2018r (sobota).