Zarządzenie nr 35 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 maja 2021r