Rozporządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021r