Prowadzący działalność w ramach: rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIASECZNIE

Małgorzata Bruczyńska

 
  Prowadzący działalność w ramach:

rolniczego handlu detalicznego,

sprzedaży bezpośredniej,

marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

   
Nasz znak: PIW-P-BŻ.530.41.2020.MK

Dot. sprawy: GIWpr.0212.19.2020. l.kz. pismo z dnia: 01.04.2020

pismo z dnia: 01.04.2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyłZałącznik:o wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: piw.p-no@wp.pl lub michal.krajewski@piwpiaseczno.pl.

Na odpowiedź czekamy do 22 kwietnia 2020 roku.

 

Załącznik:

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych