Opłata za świadectwo wywozowe zwierząt

Wpłaty prosimy kierować na niżej wymieniony numer konta:

92 1010 1010 0000 9722 3100 0000     (NBP O/O WARSZAWA)

PIW Piaseczno

 

Wysokość i terminy opłat:

  • psy, koty - do dwóch zwierząt 25 zł, powyżej dwóch 8,55 zł za zwierzę
  • koń - 45,50 zł ( minimum)