Opłata skarbowa

Wpłaty prosimy kierować na niżej wymieniony numer konta:


56 1060 0076 0000 3310 0018 5078     (Bank BPH S.A.)


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno


ul. Kościuszki 5


05-500 Piaseczno


 


Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:  • nazwę podmiotu

  • NIP podmiotu

  • przedmiot opłaty

 


Wysokość opłat:  • decyzja o wpisie do rejestru - 82zł

  • zaświadczenie - 17zł

  • decyzja na wniosek - 10zł