Opłata skarbowa

 

Świadectwo zdrowia 

Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczenia w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym trwająca nie dłużej niż godzinę:

112,80 zł ( za pierwszą godzinę), 14,10 zł ( za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny)

 

należy dokonać na rachunek:

 

PIW Piaseczno

NBP O/O WARSZAWA

92 1010 1010 0000 9722 3100 0000


 

decyzja - 10 zł

zaświadczenie - 17 zł

legalizacja - 26 zł

należy dokonać na rachunek:Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

ul.  Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Pekao S.A

05 1240 6973 1111 0010 8670 6226


Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:

- nazwę podmiotu

- NIP podmiotu

- przedmiot opłaty.

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI UISZCZENIA OPŁATY NA MIEJSCU PROSIMY O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/W BANKU/NA POCZCIE.