Opłata skarbowa

 

• świadectwo zdrowia  - 25 zł

• świadectwo wywozowe - 25 zł

 

należy dokonać na rachunek:

 

PIW Piaseczno

NBP O/O WARSZAWA

92 1010 1010 0000 9722 3100 0000

 

 

• decyzja - 10 zł

• zaświadczenie - 17 zł

• legalizacja - 26 zł

 

należy dokonać na rachunek:Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

ul.  Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Pekao S.A

05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

 

Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:

- nazwę podmiotu

- NIP podmiotu

- przedmiot opłaty.