Informacja o naborze do wyznaczenia nadzoru weterynaryjnego nad Europejską Wystawą Psów Rasowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie, na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, informuje o naborze lekarzy weterynarii do wyznaczenia nadzoru weterynaryjnego nad Europejską Wystawą Psów Rasowych – Euro Dog Show, która odbędzie się 11-14 października 2018r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane z osobami, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004r w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860).

Wszelkich informacji udzieli Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków, tel. 22 758 88 19, e-mail: piw@pruszkow.wetgiw.gow.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

lek. wet. Małgorzata Bruczyńska